Giới thiệu Trường Thành

– Company Name: TRUONG THANH TRADING INVESMENT AND DEVELOPMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

– Establish follow decision No. 0103024686 of Ha Noi plan and investments departments

– Short Name: TRUONGTHANH JSC

Main operations:

1) Consulting finance investments

2) Consulting design, investments: Build, systems electrical..;

3) Export and import: Machanical; Electrical equipments;

4) Sevices Repair and maintenance systems industrials

5) Manufacture paper Craft

Distributor:

1) Medium Voltage and low voltage Frequency inverter Toshiba; Yaskawa; ABB; Danfoss; Schneider; LS…

2) DC Drivers: Parker (SSD – Eurotherm); ABB; Siemens

3) Medium voltage and low voltage soft starter: Fairford; Danfoss; ABB; Solcon..

4) Medium Voltage and Low voltage AC Motor from G7; China; Australia…

5) DC motor from G7; China…

6) Gearmotor; coupling; conveyor chain..

Contact Address:

Heard office: No. 10 Lot E, DTM Dai Kim, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam
ĐT: +84 4 6666.4421; 09 130 52229; FAX: +84 4 3644.4421

Branch in HCM: 9/19 Ho Tung Mau, Dist 1, Ho Chi Minh City.
ĐT: +84 8 3821.7476; 09 130 52229; FAX: +84 4.3644.4421

Website: www.truongthanhjsc.com.vn
Email: info@truongthanhjsc.com.vn ; cuong.truongthanhjsc@gmail.com

Author: vuongtq
Mình là Vuongtq, kể từ bây giờ mình sẽ bắt đầu cùng viết bài ở Khóa vân tay CBIS và những trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng công nghệ khóa vân tay, khóa điện tử của các thương hiệu nổi tiếng Samsung, hune, adel, dessmann...