Bộ Bàn ghế Phòng Khách
dc8d4ecc324d52a9060092b783a0008b[1]
  • cd9d8065dc24948a8d79238a265214d1[1]
  • 9ad39e0b0dc5a91c3b417e479f9f64e1[1]
  • 320a6f2d4211de2067f5e56c0d92b869[1]

Bộ Bàn ghế Phòng Khách

39

Tên Sản Phẩm : Bộ Bàn Ghế Phòng Khách
Chất Liệu :100% Gỗ Hương
Kích Thước :Minh Quốc, 10 món cột 10 tay phượng lưng đục người, 4 ghế, 1 đoản dài, 2 đôn cao, 2 đôn thấp,
Bảo Hành: Trọn đời sản phẩm

Hotline: 0913 052 229
Danh mục:

Tên Sản Phẩm : Bộ Bàn Ghế Phòng Khách
Chất Liệu :100% Gỗ Hương
Kích Thước :Minh Quốc, 10 món cột 10 tay phượng lưng đục người, 4 ghế, 1 đoản dài, 2 đôn cao, 2 đôn thấp,
Bảo Hành: Trọn đời sản phẩm

Vui lòng liên hệ tới:

0913 052 229

Hoặc số: (+84-4) 6666 4421