Can nhiệt K, S, B, R, Pt100
assembly_thermocouple.jpg1336791655[1]
  • cn.jpg1336791655
  • cn2.jpg1336791655
  • cn3.jpg1336791655

Can nhiệt K, S, B, R, Pt100

Giá: Liên hệ

1 Can K 1200 oC thép 450mm Ø18 China
2 Can K 1200 oC thép 500mm Ø18 China
3 Can K 1200 oC thép 600mm Ø18 China
4 Can K 1200 oC thép 800mm Ø18 China
5 Can K 1200 oC thép 1000mm Ø18 China
6 Can K 1200 oC thép 1100mm Ø18 China
Hotline: 0913 052 229
TT Tên Thông sô Đơn giá (VND) Xuất xứ
1 Can K 1200 oC thép 450mm Ø18 China
2 Can K 1200 oC thép 500mm Ø18 China
3 Can K 1200 oC thép 600mm Ø18 China
4 Can K 1200 oC thép 800mm Ø18 China
5 Can K 1200 oC thép 1000mm Ø18 China
6 Can K 1200 oC thép 1100mm Ø18 China
7 Can K 1200 oC thép 1200mm Ø18 China
8 Can S 1600 oC Sứ 350mm Ø18 China
9 Can S 1600 oC Sứ 500mm Ø18 China
10 Can S 1600 oC Sứ 650mm Ø18 China
11 Can S 1600 oC Sứ 800mm Ø18 China
12 Can S 1600 oC Sứ 1000mm Ø18 China
13 Can S 1600 oC Sứ 1100mm Ø18 China
14 Can S 1600 oC Sứ 1200mm Ø18 China
15 Can B 1800 oC Sứ 700mm Ø18 China
16 Can K 1200 oC dùng thép chụi nhiệt, mài mòn 1000mm Ø18 China
17 Dây bù Can K 2*0.3 mm China
18 Dây bù Can K bọc thuỷ tinh 2*1.5 mm China
19 Dây bù Can S bọc thuỷ tinh 2*1.5 mm China
20 Điện trở xả 1kW 13 Om ATC

Vui lòng liên hệ tới:

0913 052 229

Hoặc số: (+84-4) 6666 4421