Khởi động mềm trung thế (MV soft starter)
mv soft2

Khởi động mềm trung thế (MV soft starter)

Danh mục:

Khởi động mềm trung thế dùng công nghệ Thyristor
Công suất: 200kW đến 5000kw
Điện áp: 3,3kV ~ 11kV
– Khởi động mềm trung thế công nghệ cuộn kháng
Công suất 200kW đến 36000kW
Đặc điểm: Rất bến và ổn định, dùng trong môi trường khăc nghiệt: Tầu ngầm; tầu thủy; ngành than; khai thác khoáng sản; luyện thép; hóa chất…

Vui lòng liên hệ tới:

0913 052 229

Hoặc số: (+84-4) 6666 4421