Máy cưa vòng – Band saw Fujitech
FS4380 Fujitech

Máy cưa vòng – Band saw Fujitech

Máy cưa vòng – band saw
Hãng: Fujitech
Cắt thé hợp kim: Đường kính lên đến 800mm; Dầm chứ H1000
FS4380
Lưỡi cưa vòng chuyên dụng: L9000 chuyên cắt thép hợp kim

Máy cưa vòng – band saw
Hãng: Fujitech
Cắt thé hợp kim: Đường kính lên đến 800mm; Dầm chứ H1000
FS4380
Lưỡi cưa vòng chuyên dụng: L9000 chuyên cắt thép hợp kim

Vui lòng liên hệ tới:

0913 052 229

Hoặc số: (+84-4) 6666 4421